Акредитација

Учитељски факултет у Врању је, у складу са стандардима и препорукама Комисије за акредитацију и проверу квалитета, 15. 1. 2014. године поднео документацију за реакредитацију високошколске установе и студијских програма основних и мастер академских студија за образовање учитеља и васпитача.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета је без примедби донела одлуке о акредитацији установе и студијских програма, укључујући и измењени и допуњени студијски програм основних академских студија за образовање учитеља, који је настао као резултат рада на ТЕМПУС пројекту Хармонизација и модернизација курикулума за образовање учитеља у сарадњи са осталим учитељским факултета у Србији. Реализација измењеног и допуњеног студијског програма отпочела је у шк. 2014/2015. години.

 

 

 

Документи

Основне академске студије за учитеље Основне академске студије за васпитаче Мастер студије за учитеље Мастер студије за васпитаче Докторске студије из методика наставе Дипломске академске студије за образовање учитеља Дозвола за рад Одељење Факултета у Неготину Акредитација Установе Интегрисане академске студије - Професор технике и информатике Основне академске студије - образовање учитеља ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР УЧИТЕЉ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ВАСПИТАЧ