НОРМАТИВНА АКТА

Статут Правилници Календар васпитно-образовног рада Одлуке Наставно-научног већа Потврде о оствареном броју ЕСПБ бодова и изједначавању звања Одлука и мерила о висини школарине Одлуке Захтев за израду дипломе Молба за вредновање ваннаставних активности Прилози за - Мастер рад Решења МПНТР Закон Пословници Остала акта Кодекс Решења

Статут Педагошког факултета Универзитета у Нишу

На основу чл. 46. и чл. 53. тачка 1. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС" бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 - аутентично тумачење), а на предлог Наставно-научног већа Факултета, Савет Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу на седници одржаној 22. 6.2015. године донео је Статут.