УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Унапређивање квалитета

Унапређивање квалитета

Педагошки факултет у Врању се, у складу са визијом и мисијом, основним задацима и циљевима установе, који су дефинисани у Стратегији, у потпуности определио за непрекидно и систематско развијање и унапређивање својих студијских програма, наставног процеса и свих ресурса и процеса рада који се одвијају на Факултету, у циљу обезбеђивања што вишег квалитета, нивоа знања и способности које ће студенти који успешно заврше студије поседовати.