Историјат факултета

Учитељски факултет у Врању функционише под окриљем Универзитета у Нишу. На овом факултету студира 750 студената на смеру за учитеље и васпитаче.

Године 1998. отворено је Одељење у Неготину на коме студира око 120 активних студената на смеру за учитеље.

Поред основних академских студија, на Учитељском факултету постоји програм докторских студија са четири смера: смер за методику наставе српског језика и књижевности, за методику наставе математике, методику наставе ППД-а и методику наставе физичког васпитања.

Факултет је опремљен савременом опремом неопходном за остваривање поменутих програма и наставних садржаја.

Библиотека броји око 25.000 књига из области педагогије, психологије, филозофије, математике, методике и белетристике. Значајно место заузимају уџбеници за рад у млађим разредима, као и листови и часописи.