Служба за студентска питања

шеф студентске службе: Биљана Митић

е-маил: biljanam@pfvr.ni.ac.rs

тел: 017/422-962; lok.105

 

референт студентске службе за I и II год. студија

Соња Богдановић

е-маил: sonjab@pfvr.ni.ac.rs

тел: 017/422-962; lok.102

 

референт студентске службе за III и IV год. студија

Саша Митровић

е-маил: sasam@pfvr.ni.ac.rs

тел: 017/422-962; lok.102

 

референт студентске службе за мастер и докторске студије

Ненад Дејковић

е-маил: dejkovic@pfvr.ni.ac.rs

тел: 017/422-962; lok.120

 

референт студентске службе за издвојену високошколску јединицу

одељења у Неготину

Данијела Тимотијевић

е-маил: danijelas@pfvr.ni.ac.rs ;pfng@pfvr.ni.ac.rs

тел: 019/547-395;