Рачунско-информациони центар

администратор рачунарске мреже: Игор Митић

е-маил: igorm@pfvr.ni.ac.rs

тел: 017/422-962; lok.108