Библиотека

Библиотека Педагошког факултета у Врању наслеђена је од библиотеке Учитељске школе, Више педагошке школе и Педагошке академије Иво Андрић. Садашњи назив носи од 6. 10. 1993. од оснивања самог факултета. Смештана је у приземљу зграде. Просторије одговарају стандардима. У саставу библиотеке су 3 просторије :депо са књигама 52м2, читаоница 69м2 и канцеларија 36м2; број седишта је 60. Библиотека броји преко 26000 наслова. Последњих 14 година сопственим средствима набављено је у просеку 500 наслова годишње. Фонд серијских публикација није занемарљив - библиотека има око 63 наслова домаћих часописа. Целокупни фонд је сређен по УДК систему и разврстан у ауторски и предметни каталог, а све књиге су пописане у инвертарној књизи.

У току је припрема за аутоматизацију. Библиотека је затвореног типаje , радно време од 7,30 до 18. У библиотеци већ 10 година раде 2 библиотекара Николић Данијела и Николић Гордана са завршеним филозофским т.ј.. филолошким факултетом, а 2004 године положеним стручним библиотечким испитом у Београду.

Сходно профилу студената који се образују у овој високошлолској установи највише има литературе из области: методика, педагогије, психологије, социологије, савременог српског језика, речника, енциклопедија...Ту су такоџе и уџбеници који користе студенти приликом обављања стручне праксе.

Библиотека Педагошког факултета у Врању сарађује са другим библиотекама и обавља успешну међубиблиотечку размену. У склопу библиотечких активности можемо издвојити: предавања и промоције, трибине, књижевне вечери, изложбе књига.