ПРОДЕКАНИ

Продекан је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана Факултета из конкретне области за коју је именован.
Факултет има два продекана:

Доц. др Биљана Новковић Цветковић

Доц. др Биљана Новковић Цветковић

Продекан за наставу

Доц. др Александар Стојадиновић

Доц. др Александар Стојадиновић

Продекан за научно-истраживачки рад