Проф. др Стана Смиљковић

Проф. др Стана Смиљковић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Методика српског језика и књижевности

Катедре

  • Kатедра за методике наставе
  • Kатедра за језике и књижевност

Предмети:

  • Књижевност за децу
  • Компаративни приступ Методици основношколске и предшколске наставе у европском простору
  • Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и књижевности
  • Методика наставе српског језика и књижевности 1
  • Одабране тематске целине из Методике развоја говора

Консултације:

Консултације: уторак и среда од 12 - 14

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Датум рођења: 5.11.1948. године у Врању.

Школска спрема: Учитељска школа у Врању (1968); Виша педагошка школа у Нишу, одељења у Врању (1970); Филолошки факултет у Скопљу (1974); магистарске студије на Филолошком факултету у Скопљу (1990); докторат наука на Филолошком факултету у Приштини (1997). Бирана је у сва наставничка звања. Редовни је професор за предмете Методика наставе српског језика и књижевности и Књижевности за децу. Од октобра 2006. године обавља функцију декана.
17. октобра 2013. године у Београду постаје дописни члан Српске академије образовања.

Електронска aдреса: