Проф. др Јаворка Маринковић

Проф. др Јаворка Маринковић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Српски језик

Катедре

  • Kатедра за језике и књижевност

Предмети:

  • Српски језик 2
  • Диференцијална граматика - Изборни предмет 2
  • Српски језик 1
  • Облици изражавања и стилистика
  • Српска национална култура у европском контексту
  • Култура говора

Консултације:

Консултације: четвртак од 12-14, кабинет 204

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Јаворка В. Маринковић је доктор филолошких наука и редовни професор српског језика на Учитељском факултету у Врању, Универзитета у Нишу. Као истраживач, аутор и предавач бави се структуром српског језика, дијалектологијом, ономастиком, диференцијалном граматиком и лингвостилистиком.
Из ових области објавила је књиге:
МОНОГРАФИЈЕ
Ономастички подаци за десет села на десној обали Јужне Мораве (општина Врање), Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Ономатолошки прилози II, Београд 1981.
Топонимија Врања и околине, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Ономатолошки прилози X, Београд 1989.
Микротопонимија бујановачког и прешевског краја, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Ономатолошки прилози XV, Београд 2002.
Разликовна граматика, српски језик и призренско-тимочки говорни простор, „Аурора” штампа, Врање 2010.
Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, Институт за српку културу – Приштина/Лепосавић, 2012.
УЏБЕНИЦИ
Српски језик I, уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2006.
Диференцијална граматика, (коауторски), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2009.
Српски језик I, уџбеник за студенте учитељског факултета, друго издање, „Аурора” штампа, Врање 2009.
ПРИРУЧНИЦИ
Облици изражавања и стилистика, (коауторски), Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 1999.
Облици изражавања и стилистика, (коауторски), друго издање, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 2003.
Разликовни речник, српски језик и призренско-тимочки говорни простор, „Аурора” штампа, Врање 2010.
Реферисала је на многим међународним конгресима и научним конференцијама. Члан је већег броја стручних и научних удружења: Удружење универзитетских професора и научника Србије, Славистичко друштво Србије, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика Београд, Друштво за примењену лингвистику Србије, Секција професора српског језика Удружења учитељских факултета Србије.
Добитник је награде „Вук Караџић“ и других стручних и научних признања.

Електронска aдреса: