Проф. др Србољуб Ђорђевић

Проф. др Србољуб Ђорђевић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Специјална педагогија са методиком

Катедре

  • Kатедра за методике наставе

Предмети:

  • Методика рада са ученицима са посебним потребама
  • Специјална педагогија
  • Методика рада са децом са посебним потребама
  • Савремена схватања природе
  • Израда и евалуација пројекта дисертације у области Методике разредне наставе

Консултације:

Консултације-уторак од 12-14, кабинет 309

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Рођен је 1959. године у Врању. Дипломирао је на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду. Магистрирао је на Групи за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Докторирао је на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду. На Учитељском факултету у Врању ради од 1995. године када је изабран у звање асистента. Године 1998. на Учитељском факултету у Врању изабран је у звање доцента, 2006. године у звање ванредног професора, а 2011. године у звање редовног професора.
На Дефектолошком факултету Универзитета у Београду изабран је 1998. године у звање асистента. Од школске 1999/2000. године радио је на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду у допунском радном односу у звању доцента. У школској 2006/2007. години радио је у допунском радном односу на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду у звању ванредни професор.
Аутор је и коаутор више од деведесет стручних и научних радова. Активно учествује у раду стручних и научних скупова који се организују у земљи и иностранству.

Електронска aдреса: