Проф. др Сунчица Денић Михаиловић

Проф. др Сунчица Денић Михаиловић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Књижевност

Катедре

  • Kатедра за језике и књижевност

Предмети:

  • Књижевност 2
  • Књижевност 1
  • Књижевност за децу
  • Српска национална култура у европском контексту
  • Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и књижевности
  • Реторика (изборни предмет)
  • Савремена српска књижевност

Консултације:

Консултације-уторак од 12-14, кабинет 203.

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Електронска aдреса: