мр Јелена Вучковски

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Музичка култура

Катедре

  • Kатедра за методике наставе

Предмети:

  • Вокално инструментална настава 2
  • Хорско певање
  • Вокално инструментална настава 1

Консултације:

Консултације: среда12-14 , кабинет 313

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Електронска aдреса: