Проф. др Нела Малиновић Јовановић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Методика наставе математике

Катедре

  • Kатедра за методике наставе

Предмети:

  • Методика наставе математике 1
  • Методика развијања почетних математичких појмова 1 и 2
  • Методика наставе математике 2
  • Одабране теметске целине из Методике наставе математике
  • Дечје математичке игре
  • Одабране тематске целине из Методике развијања почетних математичких појмова

Консултације:

Консултације: понедељак10-12, кабинет 302

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Електронска aдреса: