Проф. др Љиљана Митић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Методика наставе познавања природе и друштва

Катедре

  • Kатедра за методике наставе

Предмети:

  • Одабране теметске целине из Методике наставе познавања природе и друштва
  • Методика наставе природе и друштва 1 и 2
  • Методика упознавања околине 1 и 2
  • Елементарно упознавање П и Д -вежбе

Консултације:

Консултације: среда од 10-12 , кабинет 317

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Електронска aдреса: