Мс Марко Станковић

Мс Марко Станковић

Ужа научна/уметничка област

 • Математика и Информатика

Катедре

 • Kатедра за природно-математичке науке

Предмети:

 • Математика 2 - вежбе
 • Елементарни математички појмови - вежбе
 • Математика 1 - вежбе
 • Информатика

Консултације:

Консултације: понедељак 16-18 и среда 12-14

Публикације:

  Кратка биографија:

  Рођен 29. марта 1988. године у Лесковцу, Србија. Основну школу и гимназију завршио је у Лебану као ученик генерације. Студије математике започео 2007. године на Математичком факултету у Београду на смеру Професор математике и рачунарства, где је и дипломирао 2011. године са просечном оценом 9.00 и тиме стекао звање дипломирани математичар. Мастер студије уписује исте године. Мастер рад Еквивалентни облици аксиоме непрекидности скупа реалних бројева одбранио 2012. године под менторством проф. др З. Каделбурга и тиме завршио мастер студије са просечном оценом 10.00 стекавши звање дипломирани математичар - мастер. Исте године уписује докторске студије на Математичком факултету у Београду на студијском програму математика. Област којом се бави је математичка логика.Од 2012. године сарадник у настави на Учитељском факултету у Врању, Универзитета у Нишу за ужу научну област Математика и информатика, а 2013. године је изабран у звање асистента.

  Електронска aдреса:

  Редовни професори: