РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

 • Проф. др Зоран Момчиловић (Методика наставе физичког васпитања 1, Телесни развој и здравствено васпитање, Основи физичког васпитања, Методика наставе физичког васпитања 2)
 • Проф. мр Јелена Вучковски - Миневска (Вокално инструментална настава 2, Хорско певање, Вокално инструментална настава 1)
 • Проф. др Љиљана Митић (Одабране теметске целине из Методике наставе познавања природе и друштва, Методика наставе природе и друштва 1 и 2, Методика упознавања околине 1 и 2, Елементарно упознавање П и Д -вежбе)
 • Проф. др Данијела Здравковић (Општа социологија, Српска национална култура у европском контексту, Савремена схватања друштвено-историјских процеса, Социологија породице, Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне наставе - природа и друштво)
 • Проф. др Драгана Станојевић (Дидактика 2, Дидактика 1, Методика васпитно образовног рада, Теоријски проблеми Дидактике, Одабране тематске целине из Методике развоја говора, Дидактика)
 • Проф. др Благица Златковић (Дечије игре и стваралаштво, Општа психологија, Развојна психологија, Педагошка психологија)
 • Проф. др Буба Стојановић (Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и књижевности, Методика наставе српског језика и књижевности 1, Лектира у разредној настави, Методика наставе српског језика и књижености, Методички практикум српског језика и књижевности, Савремени токови методике књижевности у разредној настави, Савремени токови методике српског језика у разредној настави)
 • Проф. др Синиша Стојановић (Методологија педагошких истраживања, Породична педагогија, Школска педагогија, Методологија израде научног и стручног рада, Предшколска педагогија)
 • Проф. др Србољуб Ђорђевић (Методика рада са ученицима са посебним потребама, Специјална педагогија, Методика рада са децом са посебним потребама, Савремена схватања природе, Израда и евалуација пројекта дисертације у области Методике разредне наставе)
 • Проф. др Сунчица Денић Михаиловић (Књижевност 2, Књижевност 1, Књижевност за децу, Српска национална култура у европском контексту, Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и књижевности, Реторика (изборни предмет), Савремена српска књижевност)
 • Проф. др Нела Малиновић Јовановић (Методика наставе математике 1, Методика развијања почетних математичких појмова 1 и 2, Методика наставе математике 2, Одабране теметске целине из Методике наставе математике, Дечје математичке игре, Одабране тематске целине из Методике развијања почетних математичких појмова)