РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

  • Проф. др Зоран Момчиловић (Методика наставе физичког васпитања 1, Телесни развој и здравствено васпитање, Основи физичког васпитања, Методика наставе физичког васпитања 2)
  • Проф. др Данијела Здравковић (Општа социологија, Српска национална култура у европском контексту, Савремена схватања друштвено-историјских процеса, Социологија породице, Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне наставе - природа и друштво)
  • Проф. др Благица Златковић (Дечије игре и стваралаштво, Општа психологија, Развојна психологија, Педагошка психологија)
  • Проф. др Јаворка Маринковић (Српски језик 2, Диференцијална граматика - Изборни предмет 2, Српски језик 1, Облици изражавања и стилистика, Српска национална култура у европском контексту, Култура говора)
  • Проф. др Миле Илић (Државна управа и локална самоуправа са школским законодавством)
  • Проф. др Синиша Стојановић (Методологија педагошких истраживања, Породична педагогија, Школска педагогија, Методологија израде научног и стручног рада, Предшколска педагогија)
  • Проф. др Србољуб Ђорђевић (Методика рада са ученицима са посебним потребама, Специјална педагогија, Методика рада са децом са посебним потребама, Савремена схватања природе, Израда и евалуација пројекта дисертације у области Методике разредне наставе)
  • Проф. др Стојан Ценић (Елементарно упознавање природе и друштва, Општа педагогија, Компаративни приступ Методици основношколске и предшколске наставе у европском простору, Историја педагогије, Одабране тематске целине из Методике природе и друштва, Интегративна настава природе и друштва, Савремена схватања друштвено-историјских процеса)
  • Проф. др Сунчица Денић Михаиловић (Књижевност 2, Књижевност 1, Књижевност за децу, Српска национална култура у европском контексту, Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и књижевности, Реторика (изборни предмет), Савремена српска књижевност)