ДОЦЕНТИ

  • Доц. др Александар Стојадиновић (Методика наставе музичке културе 1 и 2, Методика музичког васпитања 1 и 2, Одабране тематске целине из Методике музичког васпитања, Методика наставе музичке културе1 и 2- вежбе, Методика музичког васпитања 1 и 2- вежбе, Методички практикум музичке културе, Дечје музичко стваралаштво)
  • Доц. Др Ивана Тасић-Митић (Методика развоја говора 1, Методика наставе српског језика и књижевности 2, Методика развоја говора 2)
  • Доц. др Далибор Петковић (Информациони системи у образовању, Методика наставе техничког образовања, Електротехника са електроником, Моделовање и симулација динамичких система, Техничко цртање са компјутерском графиком)
  • Доц. др Драгана Станковић (Српски језик 2 - вежбе, Српски језик 1 - вежбе, Култура говора (вежбе))
  • Доц. др Владимир Момчиловић (Основи физичког васпитања, Корективна гимнастика (вежбе), Методика наставе физичког васпитања 1 (вежбе), Телесни развој и здравствено васпитање (вежбе), Методика наставе физичког васпитања 2 (вежбе))
  • Доц. др Милена Стојановић (Одабране тематске целине из Методике наставе ликовне културе, Методика ликовне културе (вежбе))
  • Доц. др Милица Ристић (Дечије игре и стваралаштво, Општа психологија, Развојна психологија, Конструктивно решавање сукоба, Психолошко саветовање у васпитном раду)
  • Доц. др Миљана Младеновић (Информатика, Оперативни системи, Програмски пакети у настави, Програмски језици, Дигитална писменост)
  • Доц. др Татјана Милосављевић Ђукић (Општа педагогија (вежбе), Школска педагогија (вежбе), Породична педагогија (вежбе))
  • Мр Небојша Николић (Методика наставе ликовне културе 1, Визуелне уметности, Дечје ликовно стваралаштво, Одабране тематске целине из Методике наставе ликовне културе)