ДОЦЕНТИ

  • Доц. др Александар Стојадиновић (Методика наставе музичке културе1 и 2- вежбе, Методика музичког васпитања 1 и 2- вежбе)
  • Доц. др Биљана Новковић Цветковић (Образовна технологија, Интернет технологије у образовању)
  • Доц. др Далибор Петковић
  • Доц. др Владимир Момчиловић (Основи физичког васпитања, Корективна гимнастика (вежбе), Методика наставе физичког васпитања 1 (вежбе), Телесни развој и здравствено васпитање (вежбе), Методика наставе физичког васпитања 2 (вежбе))
  • Доц. др Милена Богдановић (Математика 2, Информатика у образовању, Математика 1, Образовна технологија, Информатика, Програмски пакети у настави (изборни предмет), Елементарна теорија бројева (изборни предмет), Математика, Математика – предавања, смер ИАС мастер професор технике и информатике, Математичка логика – предавања, смер ИАС мастер професор технике и информатике)
  • Доц. др Милена Стојановић (Одабране тематске целине из Методике наставе ликовне културе, Методика ликовне културе (вежбе))
  • Доц. др Милица Ристић (Педагошка психологија - вежбе, Развојна психологија - вежбе)
  • Доц. др Татјана Милосављевић Ђукић (Општа педагогија (вежбе), Школска педагогија (вежбе), Породична педагогија (вежбе))
  • мр Небојша Николић (Методика наставе ликовне културе 1, Визуелне уметности, Дечје ликовно стваралаштво, Одабране тематске целине из Методике наставе ликовне културе)