АСИСТЕНТИ

  • Доц. Др Ивана Тасић-Митић (Методика развоја говора 1, Методика наставе српског језика и књижевности 2, Методика развоја говора 2)
  • Мс Јелена Јовановић-Костић (Књижевност 2 - вежбе, Књижевност 1 - вежбе, Књижевност за децу - вежбе)
  • Мс Марија Јордановић (Математика 2 - вежбе, Математика 1 - вежбе, Образовна технологија - вежбе, Информатика)
  • Мс Сања Јанковић (Методика наставе математике 1 - вежбе, Методика развијања почетних математичких појмова 1 и 2, Методика наставе математике 2 вежбе)
  • мс Ана Спасић - Стошић (Методика наставе П и Д 1 и 2, Методика упознавања околине 1и 2 -вежбе, Елементарно упознавање П и Д -вежбе)