АСИСТЕНТИ

  • Мс Јелена Јовановић-Костић (Књижевност 2 - вежбе, Књижевност 1 - вежбе, Књижевност за децу - вежбе)
  • Мс Јелена Крстић (Методологија педагошких истраживања, Предшколска педагогија, Општа педагогија (вежбе))
  • Мс Милица Алексић
  • Мс Мирјана Ђокић (Педагошка психологија - вежбе, Развојна психологија - вежбе, Општа психологија (вежбе))
  • Мс Марија Тасић (Математика 2 - вежбе, Математика 1 - вежбе, Образовна технологија - вежбе, Информатика)
  • Мс Сања Анђелковић (Методика наставе математике 1 - вежбе, Методика развијања почетних математичких појмова 1 и 2, Методика наставе математике 2 вежбе)
  • Мс Александра Милановић (Образовна технологија - вежбе, Породична педагогија, Методика васпитно образовног рада, Дидактика, Интернет технологије у образовању, Образовање на даљину, Електронско учење)