САРАДНИЦИ У НАСТАВИ

  • Лидија Тасић (Српски језик 1 - вежбе, Култура говора (вежбе), Облици изражавања и стилистика (вежбе))
  • Марија Нешић (Методика ликовне културе (вежбе), Методички практикум ликовне културе (вежбе), Методика ликовне културе 1 (вежбе), Методика ликовне културе 2 (вежбе))
  • Мс Марко Станковић (Математика 2 - вежбе, Елементарни математички појмови - вежбе, Математика 1 - вежбе, Информатика)
  • Мс Ана Спасић - Стошић (Методика наставе П и Д 1 и 2, Методика упознавања околине 1и 2 -вежбе, Елементарно упознавање П и Д -вежбе)