ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

  • Доц. др Биљана Новковић Цветковић (Образовна технологија, Интернет технологије у образовању)
  • Проф. др Данијела Мишић (Енглески језик 2, Енглески језик 2 - вежбе, Енглески језик 1 - вежбе, Енглески језик 1)
  • Проф. др Весна Здравковић (Одабране тематске целине из Методике наставе музичке културе, Вокално-инструментална настава, Методика наставе музичке културе, Методика музичког васпитања, Методички практикум музичке културе, Музичка култура и уметност, Дечје музичко стваралаштво)
  • Проф. др Србољуб Димитријевић (Социологија васпитања и образовања, Социологија наставника)
  • Проф. др Александра Анђелковић (Школска педагогија, Историја педагогије, Сарадња родитеља и школе, Методе комунницирања, Рад са даровитима, Андрагогија, Вредновање педагошког рада у школи, Интердисциплинарно образовање наставника)