ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

  • мр Јелена Вучковски (Вокално инструментална настава 2, Хорско певање, Вокално инструментална настава 1)
  • Проф. др Љиљана Митић (Одабране теметске целине из Методике наставе познавања природе и друштва, Методика наставе природе и друштва 1 и 2, Методика упознавања околине 1 и 2, Елементарно упознавање П и Д -вежбе)
  • Проф. др Драгана Станојевић (Дидактика 2, Дидактика 1, Методика васпитно образовног рада, Теоријски проблеми Дидактике, Одабране тематске целине из Методике развоја говора, Дидактика)
  • Проф. др Весна Здравковић (Одабране тематске целине из Методике наставе музичке културе, Вокално-инструментална настава, Методика наставе музичке културе, Методика музичког васпитања, Методички практикум музичке културе, Музичка култура и уметност, Дечје музичко стваралаштво)
  • Проф. др Буба Стојановић (Методика наставе српског језика и књижевности 1, Методика развоја говора 2, Методика наставе српског језика и књижевности 2, Лепо писање, Одабране тематске целине из Методике развоја говора)
  • Проф. др Србољуб Димитријевић (Социологија васпитања и образовања, Социологија наставника)
  • Проф. др Нела Малиновић Јовановић (Методика наставе математике 1, Методика развијања почетних математичких појмова 1 и 2, Методика наставе математике 2, Одабране теметске целине из Методике наставе математике, Дечје математичке игре, Одабране тематске целине из Методике развијања почетних математичких појмова)
  • Проф. др Александра Анђелковић (Школска педагогија, Историја педагогије, Сарадња родитеља и школе, Методе комунницирања, Рад са даровитима, Андрагогија, Вредновање педагошког рада у школи, Интердисциплинарно образовање наставника)