Коштана, 1924.
Коштана, 1924.

Аутори: Борисав Станковић

Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012

Репринт издања из 1924. године.
Главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић.