Koштана, 1902.
Koштана, 1902.

Аутори: Борисав Станковић

Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012

Репринт издања из 1902. године.
Главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић