Људи из пограничја говоре
Људи из пограничја говоре

Аутори: Приређивачи: Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић

Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014

Милан Д. Тасић и Данијела Здравковић (наставници Универзитета у Нишу) и Дејан Крстић (кустос Народног музеја у Зајечару) приређивачи су књиге као трећу по реду у библиотеци Пограничје - зборника радова од водећег националног значаја Људи из пограничја говоре (Врање: Плутос, Учитељски факултет у Врању, 2014, стр. 377; рецензенти: Љубиша Митровић, Љубинко Милосављевић, Стојан Ценић).
„Зборник радова говори о људским судбинама, о њиховим прелазничким и идентитетским категоријама откривајући заједничку етнокултуролошку матрицу и правац метаморфозе нацоналних идентитета у контексту савремених друштвених промена. Вредност прилога је у континуалном суочавању истраживачких сазнања и емпиријске грађе са терена у изградњи одрживог концепта рационалне културне политике, која подразумева право на културну различитост али и одговорност на заједнички суживот и будућност у Србији и на Балкану.“ (Љ. Митровић)
„У овом рукопису људи заиста говоре, неки људи нимало случајно одабрани (...) од Великог Градишта на северу до Прешева на југу. Битно је такође за ауторе радова у зборнику било и то да избором саговорника одговоре разноликој етничкој структури пограничних подручја, па су им саговорници по етничкој припадности репрезентативни.“ (Љ. Милосављевић)