«12»
Психологија учења и наставе
Аутори: Проф. др Благица Златковић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014
Социологија васпитања и образовања
Аутори: Др Миомир Ивковић и Др Србољуб Димитријевић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013
Методика осавремењене наставе Математике
Аутори: Проф. др Нела Малиновић-Јовановић и Тодор Малиновић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013
Основи хришћанске Науке
Аутори: Љубивоје Стојановић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012