«12»
Елементарна дидактика
Аутори: Проф. др Драгана Станојевић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2018
Методика развијања почетних математичких појмова
Аутори: Проф. др Нела Малиновић Јовановић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2018
Психологија учења и наставе
Аутори: Проф. др Благица Златковић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014
Социологија васпитања и образовања
Аутори: Др Миомир Ивковић и Др Србољуб Димитријевић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013