Поетички модели између традиције и савременог у српској књижевности
Аутори: Сунчица Денић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2019
Дечји светови у књигама
Аутори: Проф. др Буба Стојановић Доц. др Данијела Мишић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2018
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ – педагошки концепт наставника и изазови школске праксе
Аутори: Александра Анђелковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2017
Даровити за говорење и писање у млађим разредима основне школе
Аутори: Стана Смиљковић и Зорица Цветановић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2016