«12»
Годишњак књига четврта
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013
Годишњак књига трећа
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Методичка пракса 1/2012.
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Методичка пракса 2/2012.
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012