Свремени тренутак књижевности за децу у настави и науци
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010