Људи из пограничја говоре
Аутори: Приређивачи: Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014
Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013