«12»
Основи хришћанске Науке
Аутори: Љубивоје Стојановић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Разликовна граматика
Аутори: Проф. др Јаворка Маринковић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010
Српски јези 1
Аутори: Проф. др Јаворка Маринковић
Издавач: "Аурора" о. д. Врање, 2009