«12»
Годишњак књига друга
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Годишњак књига прва
Аутори: Група аутора
Издавач: Главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић, 2010