«12»
Годишњак књига трећа
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Годишњак књига друга
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Годишњак књига прва
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010