«12»
Годишњак књига 8, 1/2017.
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Данијела Здравковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2017
Годишњак књига 8, 2/2017.
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Данијела Здравковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2017