Васпитање кроз историјске епохе, књига друга
Аутори: Стојан Ценић и Јелена Петровић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Допунска настава Српског језика (организација и извођење)
Аутори: Проф. др Србољуб Ђорђевић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности
Аутори: Проф. др Стана Смиљковић и доц. др Буба Стојановић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Социјално порекло и професија
Аутори: Др Србољуб Димитријевић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010