Нечиста крв Борисава Станковића сто година после (1910-2010)
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Школа у природи као фактор социјализације и могућности сузбијања насиља
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Учитељ у балканским културама
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Могућност националног васпитања у време глобализације
Аутори: Група аутора
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010