1
Koштана, 1902.
Аутори: Борисав Станковић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Коштана, 1924.
Аутори: Борисав Станковић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012
Нечиста крв
Аутори: Босиав Станковић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010