«123»
Место и улога учитеља у савременом друштву
Аутори: Група аутора
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2018
Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност 1
Аутори: Група аутора
Издавач: Лесковачки културни центар, Педагошки факултета у Врању, 2016
Људи из пограничја говоре
Аутори: Приређивачи: Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014