Унапређивање квалитета образовног процеса о старости и старијима
Аутори: Група аутора
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2020
Владета Јеротић - књижевник, научник и религиозни мислилац
Аутори: Група аутора
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2020
THE STRATEGIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY: CHALLENGES AND DILEMMAS
Аутори: Група аутора
Издавач: Педагошки факултет у Врању, Педагошки факултет у Јагодини, 2020
Владета Јеротић - књижевник, научник и религиозни мислилац - зборник сажетака
Аутори: Група аутора
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2019