1
КЊИЖЕВНОСТ
Аутори: Сунчица Денић
Издавач: Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, 2016
Облици изражавања и стилистика
Аутори: Проф. др Јаворка Маринковић и проф. др Видан Николић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2003