«12»
Годишњак књига 8, 1/2017.
Аутори: Гавни и одговорни уредник проф. др Данијела Здравковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2017
Годишњак књига седам
Аутори: Главни и одговори уредник проф.др Сунчица Денић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2016
Годишњак књига шест
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Сунчица Денић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2015
Годишњак књига пета
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др СУнчица Денић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014