1
Приручник са дидактичко-методичким упутствима за реализацију наставе природе и друштва
Аутори: Доц. др Љиљана Митић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014
Зборник песама за музичку наставу
Аутори: мр Весна Здравковић, мр Јелена Вучковски и мс Ана Стошић Спасић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2011
Задаци из Математике 1
Аутори: Доц. др Милена Богдановић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2010
Информатика у образовању
Аутори: Доц. др Милена Богдановић
Издавач: Учитељаски факултет у Врању, 2009