1
Годишњак књига 9, 1/2018.
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Данијела Здравковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2018
Годишњак књига 9, 2/2018.
Аутори: Главни и одговорни уредник доц. др Ивана Тасић-Митић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2018
Годишњак књига 8, 1/2017.
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Данијела Здравковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2017
Годишњак књига 8, 2/2017.
Аутори: Главни и одговорни уредник проф. др Данијела Здравковић
Издавач: Педагошки факултет у Врању, 2017