Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је стручни орган Факултета које чине сви наставници и сарадници факултета који су у радном односу на Факултету.

Наставно-научно веће

Др Стана Смиљковић, редовни професор, Методика српског језика и књижевности
Др Марјан Блажич, редовни професор, Дидактика
Др Стојан Ценић, редовни професор, Општа педагогија, Историја педагогије
Др Миле Илић, редовни професор , Право
Др Милан Тасић, редовни професор,Филозофија
Др Србољуб Ђорђевић, редовни професор, Специјална педагогија са методиком
Др Сунчица Денић Михаиловић, редовни професор, Књижевност
Др Јаворка Маринковић, ванредни професор, Српски језик
Др Стојче Богдановић, ванредни професор, Руски језик
Др Благица Златковић, ванредни професор, Психологија
Др Зоран Момчиловић, ванредни професор, Методика наставе физичког васпитања и Физичко васпитање
Др Драгица Илић, доцент, Социологија
Мр Весна Здравковић, доцент, Методика наставе музичке културе и Музичка култура
Др Марина Јањић, доцент, Методика наставе српског језика и књижевности
Др Синиша Стојановић, доцент, Педагогија
Др Србољуб Димитријевић, доцент, Социологија
Мр Јелена Вучковски, доцент, Музичка култура
Мр Небојша Николић, доцент, Методика наставе ликовне културе
Др Нела Јовановић-Малиновић, доцент, Методика наставе математике
Др Данијела Здравковић, доцент, Социологија
Др Драгана Станојевић, доцент, Педагогија
Др Љиљана Митић, доцент, Методика наставе Познавања природе и друштва
Др Буба Стојановић, доцент, Методика наставе српског језика и књижевности
Др Милена Богдановић, доцент, Математика и Информатика
Мс Данијела Мишић, наставник страног језика, Енглески језик
Биљана Савић, наставник страног језика, Француски језик
Мр Милена Стојановић, асистент, Методика наставе ликовне културе
Мр Александра Анђелковић, асистент, Педагогија
Мр Марија Славковић Илић, асистент, Књижевност
Мс Слободан Марковић, асистент , Филозофија
Мс Милица Милојевић, асистент, Психологија
Мс Ана Стошић Спасић, асистент, Методика наставе музичке културе
Мс Драгана Томић, сарадник у настави, Српски језик
Ивана Тасић-Митић, сарадник у настави, Методика наставе српског језика и књижевности