Веће катедри

Катедра је стручни орган Факултета, коју чине сви наставници из једне или више ужих научних области, који обављају образовно-васпитни рад из наставних предмета за које је катедра основана. Катедра ради у већу.


Катедра за методике наставе:
Шеф Катедре: Проф. др Србољуб Ђорђевић

Чланови већа:
Др Србољуб Ђорђевић, редовни професор
Др Зоран Момчиловић, доцент
мр Весна Здравковић, доцент
Др Марина Јањић, доцент
мр Јелена Вучковски, доцент
Др Нела Малиновић Јовановић, доцент
мр Небојша Николић, доцент
Др Милена Богдановић, доцент
Др Љиљана Митић, доцент
Др Буба Стојановић, доцент
мр Милена Стојановић, асистент
Ана Спасић Стошић, асистент приправник
Ивана Тасић, сарадник у настави


Kатедра за језике и књижевност:
Шеф Катедре: Проф. др Сунчица Михаиловић

Чланови већа:
Др Стана Смиљковић, редовни професор
Др Стојче Богдановић, ванредни професор
Др СунчицаДенић- Михаиловић, редовни професор
Мс Данијела Мишић, предавач страног језика
Биљана Савић, предавач страног језика
Др Буба Стојановић, доцент
мр Марија Славковић-Илић, сарадник у настави
Драгана Томић, сарадник

Kатедра за педагогију и психологију

Шеф Катедре: Доц. др Синиша Стојановић

Чланови већа:
Др Благица Златковић, доцент
Др Синиша Стојановић, доцент
Др Драгана Станојевић, доцент
мр Александра Стојановић, асистент
мр Милица Милојевић,сарадник
мр Благоје Илић, сарадник


Kатедра за друштвене науке
Шеф Катедре: Доц. др Србољуб Димитријевић

Чланови већа:
Др Србољуб Димитријевић, доцент
Др Данијела Здравковић, доцент

 

Катедра за природно-математичке науке

Шеф катедре: Проф. др Нела Малиновић-Јовановић

 

Чланови већа:

Др Нела Малиновић-Јовановић, ванредни професор

Др Далибор Петковић, доцент

Мс Сања Анђелковић, асистент

Мс Марко Станковић, асистент

Мс Марија Јордановић, асистент