Студентски парламент

Студентски парламент организује се ради остваривања права и заштите интереса студената.

Студентски парламент броји 14 чланова: три представника са сваке године студија, један представник апсолвената и један представник смера за образовање васпитача.

Студент продекан -Миљан Лајовић, бр. индекса 92/08, студент II године.
Председник Студентског парламента - Владимир Радосављевић, бр. индекса 151/07, студент III године.
Подпредседник Студентског парламента - Данијел Петровић, бр. индекса 105/07 студент III године.