Студентски парламент

Студентски парламент организује се ради остваривања права и заштите интереса студената.

Студентски парламент броји 14 чланова: три представника са сваке године студија, један представник апсолвената и један представник смера за образовање васпитача.

Студент продекан - Анђела Првуловић бр.индекса 56/14, студент IV године.
Председник Студентског парламента - Лазар Ђурић, бр. индекса 17/13, студент IV године - апсолвент.
Подпредседник Студентског парламента - Димитрије Стоиљковић 46/15 студент III године.