Савет за финансијско пословање

Савет за финансијско пословање је стручно саветодавно тело. Савет броји пет чланова које на предлог декана бира Савет Факултета.