Колегијум

Колегијум је помоћно тело које помаже декану у раду, а чине га: декан, продекани, секретар Факултета и шеф рачуноводства.

Проширени колегијум чине: декан, продекани, секретар факултета и шефови катедри.