Савет

Савет Факултета је колегијални орган који управљања Факултетом. Њега чини 17 чланова и то: 5 наставника, 4 сарадника, 2 представника ненаставних радника факултета, 3 представника студената и 3 представника оснивача - државе.

Чланови Савета:

Др Синиша Стојановић, доцент, перседник Савета

Др Стана Смиљковић, редовни професор
Др Нела Малиновић-Јовановић, доцент
Др Драгана Станојевић, доцент
Мр Весна Здравковић, доцент
Мр Небојша Николић, доцент
Мр Александра Анђелковић, асистент
Мс Ана Спасић-Стошић , асистент
Ивана Тасић-Митић, асистент
Миљан Лајовић, студент
Немања Младеновић, студент
Милош Стојановић, студент