МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

Јавна одбрана магистарске тезе кандидата Ане Ранђеловић

04. јул 2014.

Дана 14. 7. 2014. године у 10 сати у свечаној сали Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 321), Ана Ранђеловић јавно ће бранити магистарску тезу под називом: ТЕСТОВИ ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ И ИНКЛУЗИЈЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ.