ВЕСТИ

Одлука о акредитацији Учитељског факултета у Врању

02. феб 2009.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије на 53. седници донела је одлуку о акредитацији високошколских установа и предложених студијских програма на тим високошколским установама.

Акредитовани су следећи програми:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

- Образовање учитеља
- Образовање васпитача

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

- Образовање учитеља
- Образовање васпитача