ВЕСТИ

Акредитација Факултета и студијских програма

14. апр 2009.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета дана 9.4.2009. године доставила је Учитељском факултету у Врању Уверење о акредитацији установе и студијских програма Факултета I и II нивоа oбразовања.